Bluumkesbuurt

Op 7 maart 1991 is buurtvereniging Bluumkesbuurt opgericht.


Het doel is het stimuleren van een optimaal leefklimaat en het bevorderen van saamhorigheid en sociale contacten tussen de bewoners onderling binnen de wijk.

Daarom is het zo leuk om als buurt gezamenlijk iets te ondernemen. Dat kan een fietstocht zijn, een bowlingavond, een kookclinic voor de jeugd van 8 tot 12 jaar, een filmavond of een dagje survivallen voor de oudere jeugd en de paashaas en zwarte piet voor de allerkleinsten.

Verder ligt het in de planning om ieder jaar een kofferbakmarkt te houden en sinds drie jaar gaan we in september tijdens de Nationale Burendag iets gezelligs met elkaar doen.

 

Binnen de vereniging is een groot aantal mensen actief om voor jong en oud leuke activiteiten te organiseren. We hebben hiervoor vele vrijwilligers in verschillende commissies, zoals een activiteitencommissie, drie kindercommissies (verdeeld naar leeftijd), een commissie lief en leed en een commissie geld opbrengende activiteiten. Door het ophalen van oud papier is het mogelijk om van de opbrengst leuke activiteiten te organiseren.

 


 

 

Kalender

Dinsdagavond schema vanaf 18:00

Dinsdag 28 januari 2020

Dinsdag 25 februari 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Dinsdag 28 april 2020

Dinsdag 26 mei 2020

Dinsdag 30 juni 2020

Dinsdag 28 juli 2020

Dinsdag 25 augustus 2020

Dinsdag 29 september 2020

Dinsdag 27 oktober 2020

Dinsdag 24 november 2020

Dinsdag 29 december 2020

Laatste dinsdag v/d maand.


Vrijdagmiddag (Buitengebied) schema vanaf 14:00

Vrijdag 28 februari 2020

Vrijdag 24 april 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Vrijdag 28 augustus 2020

Vrijdag 30 oktober 2020

Vrijdag 18 december 2020

Laatste vrijdag iedere 2e maand, let op afwijkingen dik gedrukt!

Via de afvalwijzer app zijn deze data ook te vinden.